E premte, 24 Mars, 2023

INFOGRAFIKË/ SI KA NDRYSHUAR ÇMIMI I INPUTEVE DHE OUTPUYTEVE BUJQËSORE PËR NJË VIT?

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, indeksi i çmimeve bujqësore në shkurt 2023 vit, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, inputi është rritur me 8.2%, kurse prodhimi ka një rritje prej 11.5 %.
Në shkurt 2023, krahasuar me shkurt 2022, indeksi i çmimeve të inputit 1 (aktualisht i konsumuar fondet në bujqësi) është 108.2, dhe indeksi i çmimeve të inputeve është 2 (fondet e destinuara për investime në bujqësia) është 107.6.
Në seksionin e prodhimit, në shkurt 2023, krahasuar me shkurt 2022, indeksi i çmimeve të perimeve prodhimi është 108.9, dhe indeksi i çmimeve të prodhimit blegtoral është 122.3.

Të fundit