Impresum

  • IMPRESUM

KDPolitik.com është prodhim mediatik i Institutit për Bashkëpunim Rajonal BIRC

Koordinator i projektit: Lorik Idrizi

Kryeradaktor: Seladin Xhezairi

Ekipi: Bardhyl Zaimi, Xhelal Neziri, Katerina Topalova


Web editor: Amir Izairi

Adresa:
Blvd. Iliria, pallati 7, nr: 13, Kodi postal 1200, Tetovë.
E-mail: [email protected]
Tel: +38976497855