E martë, 27 Shkurt, 2024

Si deri te vetë-izolimi i rregullt shtëpiak?

Qëndroni në shtëpi, përveç se në rast urgjence. Përderisa keni mundësi, punoni nga shtëpia.

? Ndahuni nga të tjerët në ambiente të ndryshme. Rregullisht ajrosni ambientet.

? Përderisa keni në dispozicion, përdorni tualet të veçantë/banjë. Në të kundërtën, rregullisht dezinfektoni atë të cilin të gjithë e shfrytëzojnë.

? Shmangni përdorimin e përbashkët të mjeteve për amvisëri siç janë peshqirët për duar, çarçafët, gotat, takëm për ngrënie.

? Në rast se porosisni ushqim/produkte nëpërmjet dërgesës, anëtar tjetër i amvisërisë që i merr, shmangni kontakt me personin që e kryen dërgesën,

? Qëndroni në distancë të sigurt me tjerët ndërmjet 1 dhe 2 metra.

? Pastroni hapësirat në shtëpinë tuaj të cilat më shpesh i shfrytëzoni.

? Ndiqni rekomandimet për parandalimin e institucioneve shëndetësore.

? Përderisa ndjeni simptoma të njëjta ose të ngjashme të gripit, mos vizitoni mjekun, por paraqituni në qendrat për shëndet publik.

QSHP Manastir – 071/261-330
QSHP Veles – 071/219-278
NR Gjevgjeli – 078/545-444
QSHP Koçan – 071/373-913
QSHP Kumanovë – 070/215-851
QSHP Ohër – 070/723-029
QSHP Prilep – 076/475-747
QSHP Shkup – 071/289-614
QSHP Strumicë 072/235-543
QSHP Tetovë 075/240-464
NR Gostivar 076/365-161
QSHP Shtip 078/365-613
IPSH Shkup 078/387-194
SHSH Alo doktor 02/15-123

 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë

Të fundit