E mërkurë, 22 Maj, 2024

SA JANË TË PASUR QYTETARËT E BALLKANIT DHE TURQISË?

Vendet e Ballkanit Perëndimor janë shumë larg mesatares evropiane kur bëhet fjalë për mirëqenien ekonomike të qytetarëve të saj. Në rast të një integrimi të shpejtë, pa përmbushjen e parametrave socio-ekonomikë, mund të provokojë dyndje edhe më të madhe të shtetasve të aftë për punë drejt vendeve të zhvilluara të BE-së.

Analiza e KDP-së, e bazuar në të dhënat zyrtare të Eurostatit, Bruto Prodhimi Vendor (BPV) për kokë banori në Bashkimin Evropian (BE) është 30 mijë euro në vit, kurse në vendet e Ballkanit Perëndimor lëviz nga 3.6 mijë në Kosovë e deri më 6.9 mijë në Mal të Zi.

Më poshtë ju paraqesim infografikën:

 

Të fundit