E shtunë, 2 Mars, 2024

PISA PËR MAQEDONINË E VERIUT: NXËNËSIT NUK MËSOHEN TË MENDOJNË NË MËNYRË KRITIKE

Arsimtarët nuk i mësojnë nxënësit të mendojnë në mënyrë kritike, ndërkohë që nxënësit lënë në testet fleta të zbrazëta. Këto janë vetëm disa nga arsyet që e kanë vendosur Maqedoninë në fund të listës së testeve PISA që u njoftuan këto ditë.

“Ne, mësuesit, duhet të ndryshojmë mënyrën se si ne punojmë, t’i mësojmë fëmijët të integrojnë njohuri nga fusha të ndryshme dhe ta përdorin atë për t’iu përgjigjur pyetjeve të jetës reale, dhe studentët të marrin seriozisht testimin, jo të largohen me fleta bosh”, thotë për Fakulteti.mk Elizabeta Nikolovska-Sofronievska, mësuese e kimisë në shkollën e mesme Orce Nikolov në Shkup për rezultatet e fundit të PISA.

Nxënësit e Maqedonisë së Veriut nuk janë të gatshëm t’u përgjigjen pyetjeve që kërkojnë të menduarit kritik.

Për shembull: atyre u jepet një tekst nga një ditar i peshkimit dhe nxënësve u kërkohet t’u përgjigjen pyetjeve të lidhura me tekstin, por ata nuk mund t’u përgjigjen atyre nëse nuk dinë për zinxhirin ushqimor, qarkullimin e ujit në natyrë, dendësia e ujit në temperaturë të ndryshme etj. “Kjo njohuri është e pranishme në programet tona në lëndë të ndryshme, disa në biologji, disa në fizikë ose kimi, dhe disa në gjeografi, por në mënyrë që studentët të përgjigjen, ata duhet të sintetizojnë njohuritë, dhe ata e bëjnë këtë”, thotë mësuesja.

Sipas saj, mësuesit tanë janë arsimuar në një sistem që kërkon pyetje “llogaritni, përcaktoni, vizatoni” dhe kur mësuesi ka mësuar kështu, kështu do të jenë edhe nxënësit e tij.

Ndryshe, nxënësit nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë shënuar rezultate me të dobëta në Ballkanin Perëndimor në krahasim me vendet tjera. Kosova është e fundit, nërsa Maqedonia e Veriut e parafundit në renditjen në vlerësimin e nxënësve në lexim, matematikë dhe shkencë, njofton KDP.

Në anën tjetër, Serbia është vendi që ka performuar më mirë në rajon, i pasuar nga Mali i Zi dhe Shqipëria.

Të fundit