E enjte, 30 Maj, 2024

DiscoverEU ME 35 MIJË BILETA UDHËTIMI NËPËR EVROPË PËR TË RINJTË

Duke filluar nga kjo verë, mijëra të rinj do të udhëtojnë përsëri nëpër Evropë me tren falas falë thirrjes së fundit të programit DiscoverEU, përcjell KDP. 

Në total, janë në dispozicion 35,500 bileta udhëtimi. Për të marrë një të tillë, të rinjtë e lindur midis 1 korrikut 2005 dhe 30 qershorit 2006 mund të bëjnë një kuiz me pesë pyetje rreth BE-së dhe një pyetje shtesë në Portalin Evropian të Rinisë. Aplikantët e suksesshëm do të marrin një biletë hekurudhore falas për të udhëtuar në Evropë deri në 30 ditë midis 1 korrikut 2024 dhe 30 shtatorit 2025.

Thirrja është e hapur për aplikantët nga Bashkimi Evropian dhe vendet e lidhura me programin Erasmus+, duke përfshirë Islandën, Lihtenshtajnin, Maqedoninë e Veriut, Norvegjinë, Serbinë dhe Turqinë.

Fituesit e biletave mund të planifikojnë rrugët e tyre ose të frymëzohen nga ato ekzistuese. Për shembull, ata mund të zbulojnë një itinerar të nisur vitin e kaluar, i cili fokusohet në qytete dhe vende që e bëjnë Bashkimin Evropian ‘të bukur, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës’ në përputhje me parimet e Bauhaus-it të ri evropian.

Pjesëmarrësit mund të përfitojnë gjithashtu nga DiscoverEU Culture Route një iniciativë e Vitit Evropian të Rinisë 2022 që ndërthur destinacione të ndryshme kulturore duke përfshirë arkitekturën, muzikën, artin e bukur, teatrin, modën dhe dizajnin. Pjesëmarrësit mund të vizitojnë Kryeqytetet e Kulturës Evropiane të cilat janë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, vendet e Etiketës së Trashëgimisë Evropiane ose vendndodhjet e etiketave Access City Award, të cilat janë qytete që kanë shkuar më lart dhe përtej për t’u bërë më të aksesueshme për të gjithë.

DiscoverEU është shumë më tepër sesa thjesht një biletë. Pjesëmarrësit do të marrin gjithashtu një kartë zbritjeje me mbi 40,000 mundësi zbritjeje në transportin publik, kulturën, akomodimin, ushqimin, sportin dhe shërbime të tjera në vendet e pranueshme. Për më tepër, Agjencitë Kombëtare Erasmus+ organizojnë takime informuese para nisjes dhe agjencitë kombëtare në të gjitha vendet Erasmus+ përgatisin Takimet e DiscoverEU, programe mësimore që zgjasin nga një deri në tre ditë.

Përfshirja sociale është një prioritet kryesor i programit Erasmus+, kështu që pjesëmarrësit me aftësi të kufizuara ose çështje shëndetësore marrin mbështetje në udhëtimet e tyre.

Komisioni nisi DiscoverEU në qershor 2018 pas një veprimi përgatitor nga Parlamenti Evropian. Është integruar në programin Erasmus+ 2021-2027.

Që nga viti 2018, më shumë se 1 milion kandidatë kanë aplikuar për 284,000 leje udhëtimi në dispozicion. Sipas sondazhit të fundit pas udhëtimit, 72% e kandidatëve deklaruan se ishte hera e parë që udhëtonin jashtë vendit të tyre të banimit me tren. Për shumë njerëz, ishte gjithashtu hera e parë që udhëtonin pa prindër ose pa të rritur shoqërues, dhe shumica treguan një ndjenjë të rritur pavarësie. Mbi dy të tretat thanë se nuk do të ishin në gjendje të financonin biletën e tyre të udhëtimit pa DiscoverEU.

 

Përvoja e DiscoverEU u ka dhënë të rinjve një kuptim më të mirë të kulturave të tjera, si dhe të historisë evropiane dhe ka përmirësuar aftësitë e tyre në gjuhët e huaja. Pjesëmarrësit janë të ftuar të bëhen Ambasadorë të DiscoverEU për të mbështetur iniciativën. Grupi zyrtar i #DiscoverEU ka më shumë se 96,000 anëtarë ku udhëtarët e rinj mund të kontaktojnë njëri-tjetrin për të shkëmbyer përvoja dhe këshilla.

Për të aplikuar, kandidatët e kualifikuar duhet të plotësojnë një kuiz me zgjedhje të shumëfishta mbi njohuritë e përgjithshme rreth Bashkimit Evropian dhe nismave të tjera të BE-së që synojnë të rinjtë. Komisioni do të renditë aplikantët në bazë të përgjigjeve të tyre. Komisioni do të ofrojë bileta udhëtimi për aplikantët pas renditjes së tyre deri në kufirin e biletave të disponueshme.

Të fundit