E martë, 23 Prill, 2024

TRUST INITIATIVE (INICIATIVA E GAZETARISË SË BESUESHME) I FTON TË GJTIHA MEDIAT E PAVARAURA DHE PROFESIONALE T’I BASHKANGJITEN

Në një epokë ku mosbesimi ndaj mediave dhe gazetarëve po rritet, përmbajtja gazetareske është në konkurrencë të drejtpërdrejtë në platforma me çdo lloj përmbajtjeje tjetër, është urgjente gjetja e zgjidhjeve strukturore për të rikthyer besimin dhe për të krijuar kushte të favorshme për rimëkëmbjen e saj.

Kështu propozon Iniciativa e  Gazetarisë së Besueshme me krijimin dhe zbatimin e një mekanizmi ndërkombëtar që shpërblen praktikat etike gazetareske.

E projektuar si një standard ISO, Iniciativa e Gazetarisë së Besueshme, e iniciuar nga Reporterët pa kufij (RSF), është zhvilluar nga një panel prej 130 ekspertësh ndërkombëtarë nën kujdesin e Komitetit Evropian për Standardizim (CEN) dhe është publikuar si Marrëveshja e Punëtorisë CWA 17493 në shpërblejnë gazetarinë e besueshme dhe respektimin e normave profesionale.

Më shumë se 1000 media në mbi 80 vende janë të përfshira në mekanizmin e Iniciativës së Mirëbesimit në Gazetari.

Journalism Trust Initiative (JTI) ju fton të bashkoheni me Journalism Trust Initiative (JTI) nga Reporterët pa Kufij.

Iniciativa e Gazetarisë së Besueshme e iniciuar nga Reporterët pa Kufij, është një mekanizëm tregu i bazuar në një standard ndërkombëtar duke ndjekur parimin ISO, duke bashkuar +1000 media në 85 vende duke përfshirë Francën TV, CBC në Kanada ose Qendrën për Gazetari Hulumtuese në BiH.

Mediat e përfshira janë të favorizuara në aspektet algoritmike, me përfshirjen nga Microsoft të të dhënave JTI për të promovuar përmbajtje të besueshme lajmesh në produktet kryesore si motorët e kërkimit dhe platformat e investimeve në reklama.

Në nivelin legjislativ të BE-së, JTI përmendet në Kodin e Sjelljes së BE-së për Dezinformimin dhe EMFA të miratuar së fundmi nga Parlamenti Evropian si një nga kriteret që mund të përdoret për të identifikuar mediat të cilave duhet t’u jepet mbrojtje specifike kundër heqjes nga moderatorët e platformës..

3 hapa që një media t’i bashkohet JTI-së

  1. Filloni (1 minutë) vlerësimin tuaj drejt standardit ndërkombëtar duke krijuar llogarinë tuaj të medias në JTI-app.com
  2. Publikoni rezultatet tuaja dhe shfaqni cilësinë e punës suaj (mbi 130 kritere)
  3. Merrni certifikimin për Iniciativën e Besueshmërisë të Gazetarisë falë një auditimi të pavarur

Të fundit