E enjte, 30 Maj, 2024

PORTALET TË GJEJNË VENDIN E DUHUR NË NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MEDIA

Njoftojmë publikun se në ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të përgatitura nga një grup pune dhe dërguar partive politike, ka ende dispozita për diskriminimin e  të internet portaleve, në mënyrë që të kufizojnë burimet financiare të subjektet në fushatën zgjedhore të pranuara nga shteti për t’i drejtuar lirshëm në mediat e zgjedhjes së tyre, thuhet në njoftimin e Shoqatës për Mbrojtjen dhe Promovimin e Mediave Internet “Onlinemedia”.

Shoqata për Mbrojtjen dhe Promovimin e Mediave Online “Onlinemedia” njofton opinionin se me gjithë angazhimin e deklaruar publikisht të të gjitha subjekteve relevante politike, shoqatave gazetareske dhe komunitetit gazetaresk për rregullimin e mediave online, është e paqartë nëse internet portalet do të gjejnë vend në ndryshimet në Ligjin për Media që po shpallen.

Një grup prej tridhjetë mediash me ndikim në internet, tashmë anëtarë të shoqatës “Onlinemedia”, kanë më shumë se një vit që po zhvillojnë bisedime me të gjithë faktorët përkatës, në përpjekje për të afirmuar kërkesën në Ligjin për Media që inernet portalet  të marrin statusin. të mediave dhe të përcaktojë detyrimin për regjistrimin e tyre sipas kritereve dhe procedurës së përcaktuar me ligj.

“Në këtë moment, për fat të keq, nuk mund të zbulojmë se kush dhe me çfarë motivesh po i bën rezistencë të paarsyeshme kësaj nisme, ndaj opinionit të gjerë publik se është i nevojshëm rregullimi ligjor i statusit të këtij segmenti të industrisë mediatike, i cili, siç konfirmohet nga hulumtimi i fundit, ka ndikim dominues në informimin e qytetarëve”, thonë nga Asociacioni.

Edhe shoqata “Onlinemedia” paralajmëron se propozohen zgjidhje ligjore për mbështetje selektive financiare të të ashtuquajturit. mediat tradicionale, të cilat janë diskriminuese ndaj mediave të internetit dhe të paqëndrueshme për sa i përket qëllimit të atyre mjeteve.

“Njoftojmë publikun se qëndrimi parimor dhe parimor i shoqatës Onlinemedia është se çdo formë e drejtimit të parave publike në media duhet të jetë e arsyeshme, jo selektive, jodiskriminuese, e qëndrueshme dhe synon kryesisht të mbështesë gazetarët dhe punonjësit e tjerë të medias. jo pronarë të mediave. Njoftojmë gjithashtu publikun se në ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të përgatitura nga një grup pune dhe dërguar partive politike, ka ende dispozita për diskriminimin e portaleve të internetit, në mënyrë që të kufizojnë subjektet në procesi zgjedhor.fushatë për të drejtuar lirshëm burimet financiare të marra nga shteti në mediat e zgjedhjes së tyre. Kështu, në nenin 76-d të këtij ligji, në pikën 8, vijon: “Shuma totale që një pjesëmarrës mund të shpenzojë për përfaqësimin mediatik në të gjitha mediat elektronike (Internet portalet) dhe mediat e shkruara, nuk mund të përfshijë më shumë se 25 % të alokuar burime financiare për reklama politike me pagesë”. Në biseda me përfaqësues të Qeverisë dhe disa partive politike, përfaqësues të shoqatës Onlinemedia theksuan se kjo zgjidhje ligjore njeh qartë synimin e ligjvënësit për të favorizuar media të caktuara në kurriz të të tjerave, për të cilat nuk ka asnjë bazë në realitet, dhe asnjë homolog në legjislacionet përkatëse zgjedhore në botë. Ne kërkojmë që kjo dispozitë tejet vullnetare e Kodit Zgjedhor të shfuqizohet plotësisht. “Pjesëmarrësit në fushatë duhet të jenë të lirë të vendosin se në cilën media do të reklamojnë”, thuhet në njoftim.

“Ne kundërshtojmë një sërë zgjidhjesh të tjera ekzistuese, si dhe disa propozime të reja për ndryshime në Kodin Zgjedhor, qëllimi i të cilave është të vazhdojë t’i mbijetojë praktikës së njohur korruptive të kullimit dhe pastrimit të parave të njerëzve duke e drejtuar atë në para mediat e internetit të klonuara dhe të shumëfishuara nga zgjedhjet. Theksojmë se përfaqësuesit e Onlinemedia i theksuan kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe përfaqësuesve të partive kryesore politike mosqëndrueshmërinë e këtyre zgjidhjeve ligjore që nxisin ekonominë gri në media, si dhe propozuan zgjidhje specifike për përmirësimin e zgjedhjeve. Kodi, thuhet në deklaratën e nënshkruar nga kryetari i Shoqatës “Onlinemedia”, Vladimir Kosevaliski.

Të fundit