E mërkurë, 12 Qershor, 2024

INFOGRAFIKË SI KANË NDRYSHUAR ÇMIMET E PRODHIMIT TË DRURIT PËR NJË VIT?

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, indeksi i çmimeve bujqësore në janar 2024, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë ka rëni për 3.9%.

Të fundit