E shtunë, 15 Qershor, 2024

INFOGRAFIKË/ SA MËSIMDHËNËS KA GJITHSEJ NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË VITIN AKADEMIK 2022/2023?

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, numri i mësuesve dhe bashkëpunëtorëve në arsimin e lartë institucionet në vitin akademik 2022/2023 është 4,496. Nga numri i përgjithshëm i mësuesve dhe bashkëpunëtorëve, 3 166 ose 70.4% janë mësues dhe 1 330, d.m.th. 29.6% janë bashkëpunëtorë në
mësimdhënien.
Numri i mësuesve dhe bashkëpunëtorëve femra në vitin akademik 2022/2023 është 2252 ose 50.1%.

Të fundit