E diel, 23 Qershor, 2024

NJË RAJON, VIZION I PËRBASHKËT

Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) Majlinda Bregu pjesëmarrëse në Samitin e Liderëve të Ballkanit Perëndimor të mbajtur të ejten në Kotorr, për Planin e Rritjes për këtë rajon tha se: “Tregu i Përbashkët Rajonal është një “portë aksesi” për integrimin progresiv në kompaninë e vetëm të BE-së dhe konvergjencës socio-ekonomike me BE-në, pasi drejton konsolidimin e konkurrencës ekonomike me klientët e BE-së kalon përmes një Tregu të Përbashkët Rajonal “pa pengesa”, transmeton KDP.MK, deklaratën e Bregut.

Përgatiti: Enis Shaqiri

Samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Bashkimit Evropian (BE), ku po diskutohet për Planin e Rritjes për këtë rajon, po mbahet në Kotor të Malit të Zi më 16 maj, i quajtur “Një rajon, vizion i përbashkët”.

Udhëheqësit e BP-së shprehën suksesin e tyre për rezultatet e prekshme të prodhuara nga Plani i Veprimit të Tregut të Përbashkët Rajonal (CRM) të koordinuar nga RCC, si nxitësit e tregtisë së rajonit dhe nxitësve të integrimit në Ballkanin Perëndimor.

“Rezultatet e mundshme të CRM-së aktuale janë raporte dhe identifikojnë ndikimin reale të prekshme socio-ekonomike të një gjendjeje të arsyeshme të rajonit, por ato po ndodhin për potencialin e mundshëm të pashfrytëzuara të integrimit ekonomik që ende mund të çlirohet në mënyrë që rritja. prej 10% të mund t’i shtohen ekonomive tona”, tha Bregu në takim.

Udhëheqësit e BP-së gjithashtu shprehën gatishmërinë për të miratuar Planin e Veprimit të Tregut të Përbashkët Rajonal 2025-2028 në Samitin e Liderëve të Procesit të Berlinit 2024 dhe ftuan RCC-në, në lidhje me partnerët përkatës rajonalë, për të koordinuar këto sfida të re të Tregut, si për të hyrë dhe për të lehtësuar përfshirjen e parlamenteve në Procesin e Berlinit dhe axhendat e tjera të integrimit rajonal.

Sekretarja e Përgjithshme e RCC-së – Majlinda Bregu, gjatë Samitit të Liderëve të Ballkanit Perëndimor të mbajtur të ejten në Kotorr

Duke pasur parasysh skenarët e ndryshëm të përafrimit të tejzgjatur të rajonit tonë BE-në s’duhet humbur më si edhe një perspektivë e vetme drejt kësaj qasjeje. Ne nuk mund të krijojnë një treg të përbashkët në BP nëse lihet mënjanë kapitali njerëzor. Nxitja e lëvizshmërisë së fuqisë punëtore brenda rajonit tonë mund të shtojë një 1.3% të keqe ndaj PBB-së deri në vitin 2025 dhe të gjenerojë 80,000 vende të reja pune. Një mjedis i favorizuar konkurrues të mundshëm të mundshëm dhe vjetor me 2%, duke marrë parasysh deri në 65% më shumë investime dhe të ngrënë e rritjes së gjuhës së punës deri në 1% në vit, ndërsa rrit produktivitetin e SME-ve me 5 % në 10%. Prandaj, CRM e re do të fokusohet në një kapital njerëzor dhe në nxitjen e aftësive, por edhe në mjedisin miqësor ndaj biznesit dhe transformimit të konkurrencës”, shtoi Bregu.

Udhëheqësit e mirëpritën edhe miratimin e Planit të Rrit (GP) nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së dhe përsëritën e tyre për të përqafuar mundësitë e GP, duke qenë i përfshirë në punët e intensifikuara për të vazhduar angazhimet e kaluara në kuadër të Procesit të Berlinit, Teknologjia e kontrollit të Marrëveshjeve për telefoninë celulare.

Sekretarja e Përgjithshme e RCC-së, Majlinda Bregu theksoi se në të ardhmen RCC-ja, së bashku me të gjitha mundësitë dhe partnerët kyç, do të gjykojnë në rrugën e konkretizimit të Planit të Veprimit të ardhshëm CRM me masa vepruese, rezultatet e pritura dhe afatin kohor. të qëndrojnë – për të qenë gati për miratim në Samitin e ardhshëm të Procesit të Berlinit.

Takimi i radhëve të liderëve të Ballkanit Perëndimor “Six on the Growth Plan” do të jetë në Bosnje dhe Hercegovinë.

Të fundit