E enjte, 30 Maj, 2024

KONFIRMOHEN LISTAT E KANDIDATËVE PËR DEPUTETË, JA KUSH GARON

Pas më shumë se një jave pasi partitë dhe koalicionet dorëzuan listat e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), në seancën e e fundit Komisioni i konfirmoi pothuajse të gjitha.

Lidhur me zgjatjen, gjegjësisht periudhën prej tetë ditësh gjatë së cilës opinioni dhe partitë ishin në pritje të konfirmimit të kandidatëve të propozuar nga KSHZ-ja, thanë se kjo ka ndodhur për faktin se, siç e parashikon ligji, kanë kërkuar kontroll nga institucionet shtetërore, gjegjësisht gjykatat dhe ka pasur një vonesë për shkak të vëllimit të materialit.

“Dëshirojmë të informojmë opinionin dhe vëzhguesit, lidhur me afatet e konfirmimit të listave, që të bëhet e qartë se procedura sipas Ligjit Zgjedhor është e tillë që për dokumente të caktuara që duhet të sigurohen për secilin kandidat individualisht, i drejtohemi gjykatat kompetente sipas detyrës zyrtare dorëzojnë vërtetime nga evidenca penale për kandidatët, përkatësisht kontrollin zyrtar. Ky është një operacion i gjerë dhe kompleks që kërkon më shumë kohë dhe gjykatat janë të ngarkuara me punën e verifikimit të të dhënave. Njoftojmë se nuk ka konfuzione se KSHZ është brenda afateve të parapara dhe jemi të përshtatshëm për veprime zgjedhore”, tha Boris Kondarko, anëtar i KSHZ-së.

Listat e kandidatëve për të gjashtë Njësitë Zgjedhore (NjZ) të koalicioneve “Për një të ardhme evropiane” të udhëhequr nga LSDM, “Guximshëm për Maqedoninë” e udhëhequr nga GROM, “Maqedonia jote” e udhëhequr nga VMRO-DPMNE, “Fronti evropian” i udhëhequr nga BDI, “VLEN”, “LEVICA”, “ZNAM” dhe “Epoka e tretë maqedonase” u konfirmuan njëzëri nga anëtarët e KSHZ-së.

Listat e partisë “Avaja” për NjZ3, 4, 5 dhe 6, të “Partia jote” për NjZ 1, 2, 3, 4, si dhe të partisë “Edinstvena Makedonija” për NjZ 6 janë konfirmuar.

Tre parti kanë 24 orë kohë për të plotësuar listat e tyre. Në partinë “Demokratët” listat janë konfirmuar në të gjitha njësitë zgjedhore, përveç në të gjashtën ku priten korrigjimet, ndërsa në partinë “Rodina” duhet të bëhen korrigjime në listën për zonën e tretë, ndërsa të tjerat janë bërë. konfirmuar. Partia “Alternativa e Re” e kryetares së Shkupit Danela Arsovska nuk ka dorëzuar listat e kompletuara.

“Disa gjëra i referohen vetë partive dhe disa institucioneve dhe autoriteteve shtetërore që duhet të na japin informacion. Për sot kjo pikë është ezauruar dhe kur të marrim informata shtesë do të veprojmë edhe në listat që ende nuk janë konfirmuar”, tha Aleksandar Dashtevski, kryetar i KSHZ-së.

Kandidat për deputet, sipas Kushtetutës dhe Kodit Zgjedhor, mund të jetë personi i cili është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka mbushur moshën 18 vjeç dhe ka aftësi të nevojshme dhe nuk është dënuar me vendim të formës së prerë me dënim me burg mbi 6 muaj, vuajtja e të cilit nuk ka filluar ose është ende në vazhdim të vuajtjes së dënimit.

Në seancë janë miratuar disa kërkesa për akreditime nga përfaqësitë diplomatike dhe mediat e huaja.

KSHZ-ja njoftoi se nesër do të mbahet seanca në të cilën do të hidhet shorti për renditjen e fletëvotimit për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 8 maj.

Fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare fillon më 18 prill dhe këto do të jenë zgjedhjet e njëmbëdhjetë parlamentare që nga shpallja e pavarësisë së vendit më 8 shtator 1990.

Të fundit