E diel, 23 Qershor, 2024

BE ME RREGULLA TË REJA PËR TRANSPARENCËN DHE REKLAMAT POLITIKE

Këshilli i BE-së miratoi një rregullore të re për transparencën dhe shënjestrimin e reklamave politike, që synon të kundërshtojë manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj në zgjedhje, raporton KDP.

Rregullorja do ta bëjë më të lehtë për qytetarët që të njohin reklamat politike, të kuptojnë se kush qëndron pas tyre dhe të dinë nëse kanë marrë një reklamë të synuar. Ajo gjithashtu do të sigurojë që reklamimi politik të bëhet në respekt të plotë të së drejtës së privatësisë dhe se liria e mendimit dhe liria e fjalës mbrohen.

Rregullat e reja mbulojnë transparencën dhe shënjestrimin e reklamave politike në lidhje me një cikël zgjedhor, referendum ose një proces legjislativ në nivel të BE-së ose në një shtet anëtar. Ato nuk ndikojnë në përmbajtjen e reklamave politike dhe as aspekte të tjera të reklamave politike, siç është zhvillimi i fushatave politike, të cilat mbeten subjekt i rregullave specifike kombëtare të shteteve anëtare.

Sipas rregullave, reklamat politike duhet të vihen në dispozicion me një etiketë transparence dhe një njoftim transparence lehtësisht të rikuperueshme. Këto duhet të identifikojnë qartë reklamat politike si të tilla dhe të ofrojnë disa informacione kyçe rreth tyre, duke përfshirë sponsorin e tyre, zgjedhjet ose referendumin me të cilin janë të lidhura, shumat e paguara dhe çdo përdorim të teknikave të shënjestruar.

Synimi i reklamave politike në internet do të lejohet vetëm në kushte strikte. Të dhënat duhet të mblidhen nga subjekti i të dhënave dhe ato mund të përdoren vetëm pasi subjekti i të dhënave të ketë dhënë pëlqimin e qartë dhe të veçantë për përdorimin e tyre për reklama politike. Kategoritë e veçanta të të dhënave personale, të tilla si të dhënat që zbulojnë origjinën racore ose etnike ose opinionet politike, nuk mund të përdoren për profilizimin.
Për të parandaluar ndërhyrjen e huaj, do të ndalohet ofrimi i shërbimeve reklamuese për sponsorët e vendeve të treta tre muaj përpara zgjedhjeve ose referendumit.

Rregullorja tani do të nënshkruhet, do të botohet në Gazetën Zyrtare të BE-së dhe do të hyjë në fuqi 20 ditë më vonë. Shumica e dispozitave të saj do të fillojnë të zbatohen 18 muaj pas hyrjes në fuqi të rregullores, pra në vjeshtën e vitit 2025.

Të fundit