E shtunë, 22 Qershor, 2024

INFOGRAFIKË/ SI KA NDRYSHUAR PAGA MESATARE PËR NJË VIT?

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, indeksi i pagës neto mesatare mujore të paguar për të punësuar në nëntor 2023, krahasuar me nëntor 2022, është 116.2.
Kjo rritje vjen kryesisht si pasojë e rritjes së pagës mesatare mujore neto të paguar për puntorët në sektorët: Administratë Publike dhe Mbrojtje; sigurimet shoqërore të detyrueshme (23,8 %), Furnizimi me energji elektrike
energji, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar (22. 0%), Furnizimi me ujë; largimi i ujërave të zeza, menaxhimi i mbetjet dhe aktivitetet e rehabilitimit të mjedisit (19,4 %).
Është shënuar rënie e pagës mesatare mujore neto për punonjës, krahasuar me muajin paraardhës në sektorët: Aktivitetet e pasurive të paluajtshme (8,0 %), Minierat dhe guroret (5,9 %), Aktivitetet financiare dhe aktivitetet e sigurimit (4,6 %).


Paga mesatare mujore e paguar neto për punonjës, në nëntor 2023, arrin në 38.359 denarë.

Të fundit