E premte, 23 Shkurt, 2024

INFOGRAFIKË/ NUMRI TURISTËVE NË JANAR 2023, DHE KRAHASIMI ME NJË VIT MË PARË

Sipas të dhënave përfundimtare të Entit Shtetëror të Statistikave, qarkullimi në tregtinë me pakicë, në vitin 2022, Rritja nominale dhe reale në grupet/klasat: Tregtia me pakicë e ushqimeve, pijeve dhe duhanit, Tregtia me pakicë me produkte joushqimore, përveç karburanteve dhe tregtisë me pakicë, përveç karburanteve.

Treguesit e qarkullimit të tregtisë matin qarkullimin e tregtisë me shumicë dhe tregtisë me pakicë, në forma e indekseve nominale dhe reale (të rregulluara sipas çmimit), jo në shuma absolute. Prandaj, treguesit ato shërbejnë ekskluzivisht për të monitoruar dinamikën (zhvillimin), dhe jo për të vlerësuar nivelin e qarkullimit

Të dhënat e publikuara janë të dhëna përfundimtare të llogaritura në bazë të vitit 2015 (viti bazë) dhe në krahasim me të njëjtin muaj të një viti më parë. Indekset e llogaritura janë rregulluar (sezonale dhe kalendarike).

Të fundit