E diel, 14 Prill, 2024

Gjykata Europiane: Vendet e BE-së s’mund të kenë qasje të pakufizuar në të dhënat e përdoruesve të telefonit dhe internetit

Qeveritë nuk mund të kenë qasje të pakufizuar në të dhënat e përdoruesve të telefonit dhe internetit, ka vendosur Gjykata Evropiane e Drejtësisë (GJED), duke vendosur kufizime në aftësinë e shteteve të BE-së për të kryer ligjërisht mbledhjen e të dhënave me shumicë.

Paneli prej 15 gjyqtarësh vendosi që mbledhja pa kriter dhe masive e trafikut të telefonit, internetit dhe komunikimit në internet nuk është në përputhje me ligjin evropian. GJED-ja tha se qeveritë mund të përdorin praktika të tilla vetëm nëse përballen me një ‘kërcënim serioz ndaj sigurisë kombëtare’.

Sidoqoftë, edhe në rrethanat ekstreme në të cilat grumbullimi i të dhënave konsiderohet i garantuar, programe të tilla mbikëqyrjeje duhet të kufizohen në një periudhë që është ‘rreptësisht e nevojshme’, shpjegoi gjykata.

Një ndërhyrje e tillë në të drejtat themelore duhet të shoqërohet me masa mbrojtëse efektive dhe të rishikohet nga një gjykatë ose nga një autoritet i pavarur administrativ.

Vendimi pason një seancë dëgjimore dy-ditore mbi ligjshmërinë e programit të mbledhjes së të dhënave me shumicë në Mbretërinë e Bashkuar, pasi ai u sfidua nga grupi vëzhgues ‘Privacy International’. Gjykata vlerësoi gjithashtu programet e mbikëqyrjes në Francë dhe Belgjikë.

Një përfaqësues nga ‘Privacy International’ tha se çështja ofroi një ‘mundësi për të sfiduar mbledhjen sistematike, ruajtjen dhe përdorimin e të dhënave që u përkasin miliona njerëzve nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar’. Grupi akuzoi autoritetet britanike për përdorimin e pretendimeve ‘të paqarta’ në lidhje me sigurinë kombëtare për të justifikuar ruajtjen e të dhënave deri në 14 vjet.

Në vërejtjet me gojë, avokatët që përfaqësojnë shtetet evropiane i kërkuan gjykatës të mos vendosë kufizime në mbledhjen e të dhënave, duke pretenduar që programet e tyre të mbikëqyrjes kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare dhe janë jashtë juridiksionit të BE-së.

Vendimi vjen disa muaj pasi GJED-ja vendosi që një pakt BE-SHBA që rregullonte transmetimin e të dhënave të përdoruesve të BE-së në Shtetet e Bashkuara ishte i pavlefshëm, duke deklaruar se ligjet e sigurisë kombëtare të SHBA-së ishin të pamjaftueshme për të mbrojtur evropianët nga përgjimet e qeverisë amerikane.

Të fundit