E mërkurë, 12 Qershor, 2024

“NORMAK” NDËR INVESTITORËT MË TË MËDHENJ NË MAQEDONINË E VERIUT 

Në bazë të analizës që është realizuar nga OEMVP-ja rezulton që kompania Normak Investment Group që menaxhon me Zonën e Lirë Ekonomike në Tetovë të jetë një ndër investitorët më të mëdhenj për vitin 2018 në Maqedoninë e Veriut. Sipas kësaj analize, Zona e Lirë Eknomike Zhvllimore në Tetovë, po ua hap dyert bizneseve dhe teknologjive më të avancuara, duke ndihmuar në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, social e teknologjik në Maqedoninë e Veriut.

KDP

Duke u bazuar në të dhënat që OEMVP-së ka arritur të analizojë lidhur me zhvillimin e barabartë rajonal, rezulton se Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale kanë ndikim të veçant në këtë drejtim, veçanërisht në pjesën e punësimit dhe rritjës së cilësisë së jetës së qytetarëve. Këtë vit, me kërkesë të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, Agjencitë Target Group dhe Insider ID, bënë analizë për Zonën Zhvillmore Teknologjike dhe Industriale-Tetovë të përpunuar me të dhëna financiare dhe statistikore. Qëllimi i kësaj analize është të krijojë një pasqyrë që reflekton gjendjen reale të ZZHTI-së Tetovë dhe rajonit të Pollogut.

Në bazë të analizës që është realizuar nga OEMVP-ja rezulton që kompania Normak Investment Group që menaxhon me Zonën e Lirë Ekonomike në Tetovë të jetë një ndër investitorët më të mëdhenj për vitin 2018 në Maqedoninë e Veriut. Tani Zona e Lirë Eknomike Zhvllimore në Tetovë, po ua hap dyert bizneseve dhe teknologjive më të avancuara, duke ndihmuar në zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, social e teknologjik të vendit. Sipas kësaj analize, kjo zonë jo vetëm që po sjellë një energji pozitive për të ardhmen e vendit, njëkohësisht po bëhet edhe promotori kryesor i nxitjes së investimeve të huaja, rritjes së eksporteve dhe të punësimit, si dhe prurje të reja teknologjike. Investimi në këtë zonë ka një impakt të rëndësishëm në zhvillimin ekonomiko-social të vendit, por ai në vetvete përmban një dimension mjaft të rëndësishëm zhvillimor, duke nxitur edhe faktorë të tjerë ekonomikë, vendor e botëror të projektojnë të ardhmen e tyre, pikërisht në këtë Zonë. Kompanitë të cilat operojnë në këtë zone sjellin standarde të avancuara teknologjike dhe nëse kësaj i bashkëngjesim edhe filozofinë Perëndimore të të bërit biznes, atëherë lirisht mund të themi se Zona e Lirë Ekonomike Zhvillimore e Tetovës tash e në të ardhmen mund të shërbejë edhe si një universitet i dijeve dhe praktikave menaxheriale e teknologjike. Duke u bazuar në zhvillimin e barabartë rajonal dhe kontributit te zonave te lira në këtë zhvillim rezulton se për dallim nga Zona e Shkupit e cila është e themeluar para 14 viteve e që ka të punësuar rreth 2300 punëtorë në të gjitha kompanitë që operojnë në të, në Zonën e lirë ekonomike të Tetovës e themeluar para katër vitesh vetëm në një kompani janë të punësuar 1375 persona.

Zona e Shkupit ndikon në 1.1 % në uljen e papunësisë në rajonin e Shkupit ndërkaq Zona e lirë e Tetovës në 1.2 % në rajonin e Pollogut. Pra, një kuptim të veçant Zonës së Lirë Ekonomike Zhvillimore të Tetovës ka kohë që po i jep edhe kompania amerikane Lear Corporation, e cila më 16 korrik 2015 firmosi marrëveshje me menaxhuesin e kësaj Zone, kompaninë Normak-Investment Group. Lear Coorporation, një ndër kompanitë më të mëdha në botën e industrisë së pjesëve automobilistike dhe një nga projektet më të mëdha për zhvillimin e biznesit në vend.

Prodhimi i tyre i dedikohet prodhuesve më të mëdhenj botërorë të më shumë se 300 tipe makinash, me 140.000 punonjës në 36 shtete të botës. Në bazë të analizës rezulton se ZZHTI-ja e Tetovës ka përformancë të shkëlqyer nga aspekti i numrit të të punësuarve i cili është 1,325 punëtorë, me shpenzime vjetore për rroga 5,452,462 euro, rrogë mesatare vjetore për punëtorë 4,115 euro ose 342 euro në muaj, të cilat janë më të larta krahasuar me rrogat e zonës më të lartë që është ZZHTI Shkup.

Investimi që është në fazën përfundimtare “Glas Fleks” do ketë 300 vende të reja pune, me çka në mënyrë plotësuese të përmirësojë aspektin financiar si në zonë ashtu edhe në mbarë rajonin. Nga numri i punësimeve, ZZHTI-ja Tetovë siguron përformancë solide sepse vetëm dy kompanitë të cilat janë të vendosura në të, do punësojnë mbi 1,750 punëtorë, e që është përafërsisht 74% krahasuar me 14 kompanitë të cilat janë të vendosura në ZZHTI Shkup. Një rajon mund të konsiderohet i zhvilluar vetëm atëherë kur harta e investimeve prek nevojat për të cilat kanë nevojë më së tepërmi banorët e atij rajoni. Pra, protagonistë e kësaj fabule ishin ideatorët, investitorët, partnerët publiko-privat, si dhe gjithë faktorët tjerë të involvuar në këtë projekt. Ajo për çka kjo Zonë do të ngelë gjatë kohë në memrorien kolektive të njerëzve, është dora e ngrohtë e saj që iu shtrihet në momentet më kritike familjeve dhe individëve të cilët sikur i kishin humbur shpresat në ofertat që u jepeshin. Një vepër kjo impozante që sigurisht do të ketë impakt zhvillimi në jetën e përditshme të njerëzve tanë, duke ua rikthyer fillimisht atyre buzëqeshjen, dhe pastaj duke i bërë qytetarë të dinjitetshëm të një shoqërie me shanse të barabarta.

Të fundit