петок, јуни 21, 2024

Пропаганда

Aвтор: Сефер Селими јр.

Дали некогаш сте биле под влијание на пропагандата? Дали сте биле дел од неговото создавање и дистрибуција? Ако ги поставите овие прашања, одговорот е: Можеби без ваша свест, но, ДА! Во една или друга форма, сите ние сме дел од создавање и ширење на пропаганда додека се опкружени од сите страни со тоа, но поентата е дека огромното мнозинство на луѓе немаат соодветни вештини за да го забележат ова и секако добро дизајнираната пропаганда е наменета да не се забележува како таква. Но, што е пропаганда?

Формата, структурата и природата на нејзината комуникација се развиваа заедно со општеството и комуникациската технологија. Авторите Брус Ланес Смит и Харолд Ласвел во 1946 година ја дефинираат пропагандата како „средство за охрабрување на голем број луѓе да дејствуваат заедно“ и Стивен Лукерт и Сузан Бакрах во книгата Силата на нацистичката пропаганда пишуваат: „Пропагандата е претставена во разни форми. Стратешко и намерно е да се влијае на ставовите, мислењата и однесувањето. Пропагандата може да биде корисна и штетна. Таа може да користи вистини, полувистини и лаги. Да биде успешна, таа длабоко истражува во нашите вредности, стравови, надежи и соништа “.

Социјалните медиуми како „Фејсбук“, „Твитер“ или „ЈуТјуб“ создадоа услови дури и обичните луѓе да создаваат и дистрибуираат пропаганда. Сите луѓе се вклучени во процесот на убедување на другите да постигнат специфични цели, и ако сте активни во социо-политичкиот живот, сигурно сте комуницирале порака дизајнирана да достигне голем број на луѓе за поддршка на вашата кауза. . Но, пропагандистите немаат намера да охрабрат дискусија, размислување или охрабрување за создавање индивидуално мислење со презентирање на повеќе ставови, оставајќи ви можност да процените сами за себе која перспектива е точна, но пропагандистите користат факти и селективни информации кои ги пренесуваат само тие идеи. кои се конзистентни и му служат на целта.

За да разликуваме пропагандата, треба да ги знаеме формите на презентација и техниките што се користат за успешно влијание врз луѓето. Четирите најчести техники вклучуваат: 

  • Активирање на силни емоции – Вештите пропагандисти го препознаваат стравот, надежта, разочарувањето, гневот и симпатијата на јавноста. Тие ги искористуваат емоциите и предрасудите за да градат порака што ќе предизвика силна реакција и ќе ја задуши можноста за критичко размислување. 
  • Поедноставување на информациите и идеите – Пропагандата, иако може да користи реални, полу-вистинити или лажни информации за да бидат успешни, е едноставна приказна која е прифатлива и достапна за публиката. Со поедноставување на пораката, често е можно успешно да се создаваат пораки што лесно се паметат и следат. Поедноставувањето на информациите не е со цел да придонесе за едукација или зголемување на знаењето на публиката, туку да ги убеди. 
  • Прилагодување на потребите и вредностите на публиката – Успешните пропагандисти секогаш целат кон конкретни групи користејќи ги нивните етнички, религиозни, расни вредности, како и вашите желби и верувања. Може да бидете заведени како семеен човек или дури и преку познатото хоби или идоли. 
  • Напад врз противниците – Пропагандата може да послужи како форма на политичка и социјална борба за идентификување и уништување на противниците. Може да го доведе во прашање легитимноста, кредибилитетот, точноста, па дури и карактерот на противниците и нивните идеи. Оваа војна се заснова на принципот на создавање „Ние против нив“.    

Владите, разни политички и социјални засегнати страни, деловни активности користат пропаганда за да ги постигнат своите цели и да ги исполнат своите мисии. Да се процени дали пропагандата е штетна или корисна, мора да се анализираат неговите карактеристики: 

  • Пораката: Природата на информацијата и и деите кои се појавуваат
  • Teхника: Користење на реторички симболи и стратегии кои привлекуваат внимание и го активираат емотивниот одговор
  • Поднебјето и контекстот: Каде, кога и како луѓето ја наоѓаат пораката
  • Средствата за комуникација и форматот : Како им се сервира пораката на луѓето и каква форма добива. 
  • Реакција на публиката: Како луѓето размислуваат и чувствуваат за пораката и колку се слободни да ја прифатат или отфрлат

Во време кога социјалните мрежи се значителен извор на информации и кампањите за дезинформации се поприсутни од кога било, јавноста треба да биде едуцирана за да може да прави разлика помеѓу лажните вести и пропагандата како средство за влијание врз мислењето. и јавното мислење. Иако тие се разликуваат по форма, техника и начин на комуникација, дезинформациите и пропагандата се многу слични и комплементарни едни на други за да манипулираат со публиката, па затоа е неопходно да се биде во можност да се направи разлика на пропагандата и да се процени дали е штетно или не.

 

Të fundit