E premte, 19 Korrik, 2024

WBYL E FINANCUAR NGA RCC, LANÇON LABORATORIN E POLITIKAVE RINORE MBI AGJENDËN E GJELBËR

Laboratori Rinor i Ballkanit Perëndimor (WBYL) i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) lançoi Laboratorin e Politikave Rinore mbi Agjendën e Gjelbër. Pas dy Laboratorëve të parë të suksesshëm të Politikave Rinore mbi Papunësinë e të Rinjve dhe Shëndetin Mendor, Agjenda e Gjelbër është zgjedhur si një temë prioritare mbi të cilën të rinjtë e Ballkanit Perëndimor donin të krijonin politika që do të sjellin ndryshim, transmeton KDP.MK

Përgatiti: Enis Shaqiri

Të thuash se askush nuk ka mbetur prapa përgjatë tranzicionit do të thotë të angazhohesh në çdo segment të shoqërisë dhe të sigurohesh që qëndrimet, zërat dhe nevojat e tyre të dëgjohen kur merren vendime që i prekin. Kjo vlen edhe për të rinjtë, pasi ata qëndrojnë në vijën e parë të frontit, duke përjetuar realitetin e ashpër të ndryshimeve klimatike, por zërat e tyre shpesh dëgjohen të fundit. Të mos harrojmë se ata nuk janë përgjegjës për praktikat më shkatërruese, por janë ata që paguajnë çmimin më të lartë. Kjo është arsyeja pse Laboratori i Politikave Rinore duhet të jetë një vend ku idetë lulëzojnë, kritikat konstruktive ndezin inovacionin dhe ku ndërmerren hapa vendimtarë drejt një rajoni më eko dhe miqësor ndaj të rinjve”, tha Ognjen Markoviq, Udhëheqësi i Ekipit të Laboratorit Rinor të RCC-së në Ballkanin Perëndimor gjatë hapjes së Konferencës për Laboratorin e Politikave Rinore mbi Agjendën e Gjelbër.

Ky proces konsultativ i bazuar në shembullin e Dialogut Evropian për Rininë lehtëson komunikimin midis të rinjve dhe vendimmarrësve për të zbatuar prioritetet e politikave rinore dhe për të përforcuar zërat e të rinjve në politikëbërje.

Kjo nismë shënon një moment historik të rëndësishëm në bashkëpunimin rajonal të të rinjve, duke theksuar angazhimin e përbashkët për të luftuar ndryshimet klimaterike dhe promovimin e qëndrueshmërisë mjedisore.

Duke i dhënë përparësi axhendës së gjelbër, këta liderë të rinj po i hapin rrugën një Ballkani Perëndimor më elastik dhe të qëndrueshëm dhe po e afrojnë rajonin më afër Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane ambicioze që synon ta bëjë Evropën neutrale ndaj klimës deri në vitin 2050.

Mirëqenia e të rinjve është një gur themeli i politikëbërjes së BE-së. Nëpërmjet nismave si Laboratorët e Politikave Rinore, ne sjellim këto praktika në Ballkanin Perëndimor, duke krijuar mjedisin ku zërat dhe idetë rinore mund të lulëzojnë, përmes këtij projekti të financuar nga BE. Duke i dhënë përparësi shqetësimeve mjedisore që përputhen me qëllimet kryesore evropiane,  nxisim një të ardhme të qëndrueshme për të gjithë”, tha Gianluca Vannini, Shef i Seksionit për Zhvillimin Social, Shoqërinë Civile dhe Bashkëpunimin Ndërkufitar në Zyrën e BE-së në Bosnje Herzegovinë.

Le të qëndrojmë të bashkuar në thyerjen e barrierave dhe krijimin e një bote që lulëzon në qëndrueshmëri dhe përfshirje. Asnjëherë mos e nënvlerësoni fuqinë që keni. Varet nga ne, të rinjtë që të angazhohemi dhe të kërkojmë një ndryshim që duam të shohim në rajon”, tha Anastasija Gjorgja Bosançiq, Ambasadore e Rinisë Evropiane, Avokate për të Drejtat e Njeriut dhe Ambientaliste.

Gjatë Konferencës tre-ditore, të rinjtë dhe politikëbërësit bashkë-krijuan rekomandime rajonale mbi temat e Avokimit të Axhendës së Gjelbër, Parandalimi i Ndotjes Plastike dhe Ekonomisë Qarkulluese.

Këto do të jenë bazë për zgjidhjet mbi të cilat do të punojë një grup pune nga çdo ekonomi e Ballkanit Perëndimor gjatë një procesi njëvjeçar.

 

Të fundit