E enjte, 25 Korrik, 2024

MASH: MASAT ANTIKRIZË, 16.3 MILIONË EURO PËR NXËNËSIT DHE STUDENTËT

Mbi 120 mijë nxënës dhe studentë do të përfitojnë kompensim monetar mujor deri në fund të vitit aktual shkollor, gjegjësisht  vitit akademik, si mbështetje për ta dhe familjet e tyre, në kushtet e rritjes së shpenzimeve  të jetesës dhe efekteve të zgjatura të krizës energjetike.

Kjo është e paraparë  në paketën e re të nëntë radhazi të masave antikrizë të Qeverisë, që synojnë të rinjtë, kategoritë e ndieshme të qytetarëve dhe sektorin privat.

Rreth 105.000 nxënës nga shkollat fillore dhe të mesme të cilët vijnë nga familje me të ardhura të ulëta mujore deri në 50.000 denarë do të marrin kompensim financiar në shumë prej 1.200 dhe 1.800 denarë çdo muaj për gjashtë muajt e ardhshëm.

Ndërkaq, mbi 15 mijë studentë që studiojnë jashtë vendbanimit të tyre, në 7 muajt e ardhshëm, derisa zgjat viti akademik, do të marrin vauçer transporti, përkatësisht kompensim në shumë prej 600 deri në 1200 denarë, varësisht nga shpenzimet e llogaritura të transportit.

Për mënyrën se si nxënësit dhe studentët do të mund të aplikojnë,për kriteret, kushtet dhe afatet e shfrytëzimit të këtyre masave, Qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të publikojnë informacione  më të hollësishme  në ditët e ardhshme .

Paketa e nëntë me 26 masa të antikrizës për mbështetjen e qytetarëve është në vlerë gjithsej  prej 662 milionë euro dhe  e cila  është prezantuar dje.

Të fundit