E shtunë, 13 Korrik, 2024

INFOGRAFIKË/ NIVELI I PRODHIMIT DHE ÇMIMEVE NË SEKTORIN E BUJQËSISË, DHE RAPROTI ME VITIN E KALUAR

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, indeksi i çmimeve në bujqësi në dhjetor 2022 vit, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, inputi është rritur me 13.3%, dhe prodhimi ka një rritje prej 12,3 %. Në dhjetor 2022, krahasuar me dhjetorin 2021, indeksi i çmimeve të inputit 1 (aktualisht i konsumuar fondet në bujqësi) është 113.5, dhe indeksi i çmimeve të inputeve është 2 (fondet e destinuara për investime në
bujqësia) është 111.7.
Në seksionin e prodhimit, në dhjetor 2022, krahasuar me dhjetor 2021, indeksi i çmimeve të perimeve prodhimi është 108.3, dhe indeksi i çmimeve të prodhimit blegtoral është 123.4.

Të fundit