E premte, 19 Korrik, 2024

IFOGRAFIKË/ SI JANË NDARË INVESTIMET NË MJETE BAZË SIPAS RAJONEVE NË VITIN 2021?

Në infografikat më poshtë shohim ndarjen e investimeve në mjete bazë sipas rajoneve për vitin 2021. Pjesa kryesore e investimeve shkon pë rajonin e Shkupit me 55.9 % nga investimet totale, ndërsa pjesa më e vogel e investimeve shpërndahet pë rajonin Verilindor dhe atë të Vardarit me 4.3% dhe 4.8%.

Investimet në miliona denarë

Investimet në shkallë përqindje

 

 

Të fundit