E premte, 12 Korrik, 2024

KID ME PROMOVIM TË RI: “PARADIPLOMACIA” DHE “VIZITË KIPCIT”

Në Shkup, në Çifte Hamam, Klubi i Intelektualëve të Dervenit, ka promovuar dy libra të doktorantit të shkencave politike nga Shkupi, Rilind Dauti, “Paradiplomacia në Ballkanin Perëndimor: Një vështrim i periudhës pas vitit 1991″ (Albiz 2021) dhe librin me tregime “Vizitë Kipcit” (Dauti Komerc, 2021). Për veprën e parë folën recensentët, prof. Ali Pajaziti nga UEJL dhe gazetari Xhelal Neziri, të cilët theksuan se bëhet fjalë për një tekst risimtar në literaturën shqiptare të diplomacisë prodhuar nga një kuadër i ri me potencial dhe dinamikë të fuqishme kërkimore. Për librin e dytë, që i përket sferës së fanta-shkencës foli publicisti Bardhyl Zaimi i cili tha se Dauti në veprën në fjalë vizionin e tij krijues e shpalosë përmes një transfigurimi të realitetit në dimensione të fantastikes, ku substanca dhe esenca njerëzore notojnë marramendshëm në paanësinë e universit

KDP

Klubi i Intelektualëve të Dervenit më 10 nëntor, në Çifte Hamam, Shkup, para një publiku të përbërë nga shkollarë, profesorë universitarë, studentë e të tjerë organizoi ngjarjen e vet të radhës, promovimin e dy librave të doktorantit të shkencave politike nga Shkupi, Rilind Dauti, Paradiplomacia në Ballkanin Perëndimor: Një vështrim i periudhës pas vitit 1991 (Albiz 2021) dhe Vizitë Kipcit (Dauti Komerc, 2021). Për veprën e parë folën recensentët, prof. Ali Pajaziti nga UEJL dhe gazetari Xhelal Neziri, të cilët theksuan se bëhet fjalë për një tekst risimtar në literaturën shqiptare të diplomacisë prodhuar nga një kuadër i ri me potencial, dinamikë të fuqishme kërkimore, që në këtë rast trajton fenomenin e paradiplomacisë që nga qarqet studiuese perceptohet si “aset ose si kërcënim ndaj shtetit sovran”, si përfshirje në relacionet ndërkombëtare të qeverisë-joqendrore ose subnacionale, se si ajo reflektohet në Ballkan, me raste studimore shqiptare (Lidhja e Prizrenit, Kosova e parapavarësisë). Për të dytën, që i përket sferës së fanta-shkencës foli publicisti Bardhyl Zaimi i cili tha se Dauti në veprën në fjalë vizionin e tij krijues e shpalos përmes një transfigurimi të realitetit në dimensione të fantastikes, ku substanca dhe esenca njerëzore notojnë marramendshëm në paanësinë e universit, pikëtakohen ndjeshmëri të kësobotshme me arealin e pafundëm të së ardhmes, ku bota e shkencës dhe teknologjisë nuk shkëputet nga fryma njerëzore.

 

Të fundit