E mërkurë, 24 Korrik, 2024

SA ËSHTË EKSPORTI NË PERIUDHËN JANAR- QERSHOR 2022, DHE SA ISHTE NË TË NJEJTË PERIUDHË VITIN E KALUAR?

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Republika e Maqedonisë së Veriut, në periudhën janar-qershor 2022, arrin në 252 736 573 mijë denarë dhe shënon rritje prej 20,3% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Të fundit